website design software
Fakturaservice

KASSINA - Fakturaservice

Vi ger er åtskilliga fördelar!
 

Snabbare betalt!

Genom att överlåta er fakturahantering på KASSINA frigörs tid och ert företag får dessutom en snabbare betalning av era fakturor.

Enklare och säkrare hantering!

KASSINA tar hand om hela betalningsprocessen - från utskick av faktura till kravhantering och uppföljning av inbetalning.

Fakturaservice innebär systematisk hantering av ert företags fakturor, från utskick till inbetalning. Först skickar ni ett fakturaunderlag till KASSINA, därefter skapar vi en faktura efter era önskemål och sedan sänder vi fakturan till slutkunden.

En fakturajournal skapas vid faktureringen. Journalen ger specifik information om de utsända fakturorna, och fungerar även som ett bokföringsunderlag för er. På avtalade dagar skickar KASSINA bokförings- och reskontrajournaler, och överför inkomna likvida medel till er.

KASSINA ser till att vid utebliven betalning skicka påminnelse och inkassokrav enligt av er uppsatta kriterier. 

KASSINA skickar ut fakturorna i pappersform eller enligt ert önskemål. Överföringen av likvida medel kan också genomföras på olika sätt, allt enligt era önskemål.

 

[Start] [Fakturaservice] [Krav/ Inkasso] [Kreditinformation] [Kundtjänst] [Kontakta Oss]