website design software
Krav/ Inkasso

KASSINA – Krav / Inkasso

När kunden inte kan eller vill betala uppstår givetvis problem. Vi har välbeprövade och effektiva metoder att trots detta hjälpa er med att erhålla era pengar.

Vi ger följande fördelar:

  • Personlig service
  • Snabb och effektiv handläggning
  • Aktiv uppföljning
  • Hög betalningsvilja

Våra rutiner som förkortar handläggningstiden och ökar sannolikheten för att kunden betalar

KASSINA har utarbetat rutiner för att maximera antalet lyckade inkassoärenden, dvs. ärenden som inte går till Kronofogden.

KASSINA har en framgångsrik inkassoverksamhet. Vi har infört ett antal åtgärder som avsevärt ökar viljan att betala, vilket även innebär markant kortare handläggningstider.

Vi använder - till skillnad från andra - personlig kontakt med den betalningsskyldige via telefon, inte bara via ett inkassokravbrev. Detta ger en helt annan kontakt med kunden och ökar i hög grad viljan att betala.

Denna kontakt innebär bl a. att vi upplyser den betalningsskyldige om vad som händer och vilka konsekvenser det kan bli av att inte betala, i form av t ex betalningsanmärkningar och ökade kostnader. I denna dialog med den betalningsskyldige framhåller vi även problemen som uppstår vid en betalningsanmärkning. Vår erfarenhet visar att denna kontakt och information via telefon väsentligt ökar viljan till en uppgörelse.


Författningsenliga kostnader. Här redovisas de enligt lag fastställda högsta kostnaden som får uttagas av den betalningsskyldige (dvs er kund):                     

Skriftlig betalningspåminnelse:  50 kr                

Inkassokostnad:  160 kr                          

Ansökan om betalningsföreläggande. 340 kr                   

Stämpelavgift hos kronofogden  300 kr

 

[Start] [Fakturaservice] [Krav/ Inkasso] [Kreditinformation] [Kundtjänst] [Kontakta Oss]